Gå till innehåll

Support


Innan du söker efter support, se till att läsa den tillgängliga dokumentationen, oavsett om det är programmets handbok, utvecklardokumentation eller annan dokumentation.

Komma i kontakt

När du behöver hjälp har du följande alternativ för att komma i kontakt med utvecklare och användare av KDevelop:

Många av de större programmen som använder Kate-delprogrammet, såsom som Kate eller KWrite, har sina egna supportkanaler, e-postlistor, IRC-kanaler och webbforum. Om du har problem med ett av dessa program och du är osäker på om det är ett fel i Kate-delprogrammet, rapportera det först till dem. Använd helst de offentliga kanalerna i stället för att kontakta upphovsmännen privat.

Använda KDE:s felsystem

KDE:s felspårningssystem på bugs.kde.org används för att hantera alla fel relaterade till KDevelop. Du kan använda menyalternativet Hjälp -> Rapportera fel som finns i de flesta KDE-program för att rapportera fel eller önskemål. Det startar felrapporteringsguiden och fyller i en del information åt dig.

Se till att inkludera så mycket information som möjligt när du rapporterar fel. Ju bättre rapporten är desto större är chansen att vi kan åtgärda det rapporterade problemet.