Gå till innehåll

Funktioner


Språk som stöds

KDevelops C/C++ språkstöd

Följande språk har fullständigt stöd, vilket betyder att de har semantisk syntaxfärgläggning, kodnavigering och komplettering:

 • C/C++ och ObjC (hanterade av biblioteken från Clang/LLVM)
 • Qt QML och Javascript
 • Python (valfritt insticksprogram)
 • PHP (valfritt insticksprogram)

För i stort sett alla språk som inte stöds, finns ändå grundläggande syntaxfärgläggning och textbaserad kodkomplettering.

Versionshanteringssystem som stöds

Funktionen "Visa anmärkningar" med Git versionshanteringssystem.

Följande versionshanteringssystem har integrering med det grafiska användargränssnittet:

 • Git
 • Bazaar
 • Subversion
 • CVS
 • Mercurial (hg) (valfritt insticksprogram)
 • Perforce (sedan 5.1)

En särskilt användbar funktion är kanten Notera , som visar vem som senast ändrade en rad och när. Att visa jämförelsen som införde ändringen är bara ett klick bort.

Byggsystem som stöds

KDevelops inställningsdialogruta för CMake

Följande byggsystem stöds, vilket innebär att KDevelop automatiskt kan hämta kör- och byggmål samt inkludera sökvägar från dem:

 • CMake
 • QMake
 • Egna Makefiles (delvis)
 • Generellt byggsystem (ingen automatisk detektering av deklarationssökväg)

KDevelop vet hur man använder automatiseringsverktyg för att bygga, såsom make och ninja och har egna inställningssidor för dem.

Funktioner för språkstöd

För alla språk som stöds, har KDevelop följande funktioner:

Snabb kodnavigering

Navigeringskomponent

Navigeringskomponenten dyker upp när musen hålls över objekt, eller när Alt trycks ner med textmarkören över dem. Komponenten tillåter navigering, det vill säga den kan till exempel navigera till överliggande klass för klassen som visas för att visa navigeringskomponenten för den överliggande klassen.

 • Hitta användningar av symboler (variabler, typer, etc.)
 • Gå till deklaration eller definition
 • Snabböppna, gör det möjligt att söka efter vilken funktion, klass eller fil som helst i hela projektet.
 • Projekt-, klass- och funktionsbläddrare

Bläddringsläget för kod (tryck på Ctrl när du klickar på en symbol) gör det superenkelt att bläddra igenom en okänd kodbas.

Enastående kodförståelse

KDevelops kodkomplettering

KDevelop har alltid varit stolt över sitt toppmoderna språkstöd för C/C++. Med införandet av Clang i 5.0 har vi 100 % korrekt tolkningsfunktion för kod, vilket innebär att den grafiska utvecklingsmiljön kan kontrollera kodningsfel exakt även utan att behöva anropa kompilatorn. Det är inte begränsat till C/C++, alla språk som stöds delar funktionerna nedan.

 • Semantisk färgläggning: Färgläggning som tar hänsyn till språkets semantik, och exempelvis färglägger klassnamn annorlunda än variabelnamn, även om det inte går att känna igen enbart från kodens syntax.
 • Regnbågsfärgläggning: Färglägger varje förekomst av samma variabel med en specifik färg, som ändras per variabel. Prova det, du kommer att älska det när du har vant dig vid det. Valfritt.
 • Sammanhangsberoende, semantisk kodkomplettering: KDevelop har sofistikerad heuristik utformad för att ge de mest sannolika förslagen vid den aktuella markörpositionen. För Python, PHP och JS genereras kompletteringarna från KDevelops lagrade kodrepresentation och är därmed omedelbart tillgängliga, utan märkbar fördröjning.

Bestående diskcache för koddatabasen. Beroende på hur komplext projektet är kan analysen ta ett tag till en början, men efter den första gången är allt lagrat i en diskcache och laddas på några sekunder vid varje efterföljande start av den integrerade utvecklingsmiljön.

Anpassningsbar

KDevelop med ett mörkt tema

Lätt att anpassa till din egen stil.

 • Fritt att ordna om, aktivera eller inaktivera alla knappar på menyraden
 • Dela vyer godtyckligt
 • Godtycklig layout av verktygsvyer inne i huvudfönstret
 • Fritt inställningsbart färgschema, separat för program och editor.
 • Kan tilldela genvägar till nästan alla åtgärder i den integrerade utvecklingsmiljön

Integrerad dokumentation

KDevelops integrerade dokumentation (här: QtHelp)

KDevelop tillhandahåller sömlös integration med en mängd olika dokumentationsleverantörer. De system som stöds är:

 • QtHelp-dokumentationsfiler (QCH)
 • Manualsidor (de man kan visa med bara man på kommandoraden)
 • CMake-hjälpsidor

Du kan helt enkelt öppna en dokumentationssida genom att hålla muspekaren över en symbol och sedan välja "Visa dokumentation för ..."

Annat smått och gott

 • Snabb start och typiskt litet minnesavtryck.
 • Generellt utformad för att bete sig som en enkel texteditor i många fall, Du kan till exempel bara köra kdevelop fil.cpp från terminalen så öppnas filen i den aktuella sessionen.
 • Fullständigt skriptbara, kraftfulla kodsnuttar med mallfält (tryck på Tabulator för att byta mellan användardefinierade fält, kan ha fält med skriptbart innehåll, etc.). De kan också ställas in så att de visas i kodkompletteringslistan.
 • Kraftfull sök och ersätt, även över hela projekt, valfritt med reguljära uttryck.
 • Integrering av enhetstester
 • Filtreringsbar problemverktygsvy, som visar alla problem (syntax- och semantiska fel, TODO-kommentarer, etc.).
 • Grafiskt avlusarstöd (C/C++ och Python, PHP genom ett extra insticksprogram)
 • Stöd för formateringsverktyg för kod (flera fördefinierade för C/C++ och Python, samt anpassade formateringsskript)
 • Fil- och projektmallar (extra mallar kan laddas ner eller installeras)
 • Kan visa nästan alla filtyper som en flik/dokument i den integrerade utvecklingsmiljön via delprogram (t.ex. en PDF).
 • Verktygsvy med terminal
 • Stöd för externa skript
 • Inmatningsläge kompatibelt med Vim