Spring naar inhoud

Mogelijkheden


Ondersteunde talen

Taalondersteuning van C/C++ van KDevelop

De volgende talen worden volledig ondersteund, wat betekent dat ze semantische syntaxisaccentuering, navigatie in de code en aanvulling van code hebben:

 • C/C++ en ObjC (Gedekt door de Clang/LLVM bibliotheken)
 • Qt QML en JavaScript
 • Python (optionele plug-in)
 • PHP (optionele plug-in)

Voor virtueel alle niet-ondersteunde talen is nog steeds basis syntaxisaccentuering en op tekst gebaseerde aanvulling van code.

Ondersteunde versiebesturingssystemen

De functie "Annotatie tonen" met het Git VCS.

De volgende versiebesturingssystemen hebben GUI-integratie:

 • Git
 • Bazaar
 • Subversion
 • CVS
 • Mercurial (hg) (optionele plug-in)
 • Perforce (sinds 5.1)

Een speciaal nuttige functie is de Annotate rand, die toont wie als laatste een regel heeft gewijzigd en wanneer. De diff tonen die deze wijziging deed is slecht één klik weg!

Ondersteunde bouwsystemen

Instellingendialoog van CMake van KDevelop

De volgende bouwsystemen worden ondersteund, wat betekent dat KDevelop automatisch run- en bouwdoelen kan verkrijgen evenals paden er uit invoegen:

 • CMake
 • QMake
 • Aangepaste Makefiles (gedeeltelijk)
 • Generiek bouwsysteem (geen automatisch ingevoegde detectie van pad)

KDevelop weet hoe automatische bouwhulpmiddelen aan te roepen zoals make en ninja en heeft voor hen daaraan gewijde configuratiepagina's.

Mogelijkheden voor taalondersteuning

Voor alle ondersteunde talen ondersteunt KDevelop de volgende mogelijkheden:

Snelle code-navigatie

Navigatiewidget

Omhoog komende navigatiewidget bij plaatsen van de muis boven items of bij indrukken van Alt met de tekstcursor op hen. Het widget biedt navigatie, d.w.z. u kunt bijvoorbeeld navigeren naar de ouderklasse van de klasse die u bekijkt om te kijken naar het navigatiewidget van die ouderklasse.

 • Zoek gebruik van symbolen (variabelen, typen, etc.)
 • Spring naar declaratie / definitie
 • Snel openen, biedt het zoeken, project-breed naar een functie, klasse of bestand.
 • Browser voor project, klasse en functie

De modus codebrowser (druk op Ctrl bij klikken op een symbool) maakt het super gemakkelijk om door een onbekende codebasis te bladeren.

Opmerkelijk begrip van code

Code aanvullen van KDevelop

KDevelop is altijd trots op zijn status van de kunst voor ondersteuning van de C/C++ taal. Met de adoptie van Clang in 5.0 krijgen we 100% juiste functionaliteit van ontleden van code, wat betekent dat de IDE accuraat kan controleren op fouten in de code zelfs zonder de compiler te hoeven aanroepen! Niet beperkt tot C/C++, alle ondersteunde talen delen de onderstaande mogelijkheden.

 • Semantische accentuering: accentuering die met de semantiek van de taal rekening houdt en bijvoorbeeld namen van klassen verschillend van namen van variabelen accentueert, zelfs als dit niet herkent wordt uit de syntaxis van alleen de code.
 • Regenboog accentuering: accentueert elk voorkomen van dezelfde variabele in een specifieke kleur, die wijzigt per variabele. Probeer het, u zult het heerlijk vinden nadat u er aan gewend ben. Optioneel.
 • Contextgevoelig, semantische aanvulling van code: KDevelop heeft geavanceerde heuristische zaken ontworpen om u de meest waarschijnlijke suggesties te doen op de huidige cursorpositie. Voor Python, PHP en JS worden deze aanvullingen gegenereerd uit in KDevelop gebufferde representatie van code en zijn dus onmiddellijk beschikbaar -- zonder een merkbare vertraging.

Blijvende schijfbuffer voor de code-database. Afhankelijk van de mate van complexiteit van uw project, kunnen analyses eeerst enige tijd vergen; maar na die eerste keer, is alles gebufferd op schijf en geladen in een paar seconden bij elke volgende keer opstarten van de IDE.

Aanpasbaar

KDevelop onder een donker thema

Gemakkelijk aan te passen aan uw eigen stijl!

 • Vrij om elke knop in de menubalk opnieuw te ordenen, in of uit te schakelen
 • Willekeurige gesplitste beelden
 • Willekeurige indeling van hulpmiddelweergaven in het hoofdvenster
 • Vrij te configureren kleurenschema, apart voor toepassing en bewerker.
 • Kan sneltoetsen toekennen aan bijna elke actie in de IDE

Documentintegratie

Documentintegratie van KDevelop (hier: QtHelp)

KDevelop levert naadloze integratie met een verscheidenheid aan leveranciers van documentatie. De ondersteunde systemen zijn:

 • QtHelp documentatiebestanden (QCH)
 • Man-pagina's (diegenen die u kunt bekijken met het man op de opdrachtregel)
 • CMake help-pagina's

U kunt eenvoudig een documentatiepagina openen door boven een symbool te zweven en dan "Documentatie tonen voor ..." te selecteren

Overige ditjes en datjes

 • Snel opstarten en typisch weinig gebruik van geheugen.
 • In het algemeen ontworpen om zich in vele gevallen te gedragen als een eenvoudige tekstbewerker, bijvoorbeeld, u kunt gewoon een kdevelop file.cpp from uitvoeren in uw terminal en het zal dat bestand openen in de huidige sessie.
 • Volledig scripts van te maken, krachtige codefragmenten met sjabloonvelden (druk op Tab om te cirkelen tussen gebruikergedefinieerde velden, kan velden bevatten met inhoud die met scripts is te maken, etc.); die ook geconfigureerd kunnen worden om te verschijnen in de lijst voor aanvullen van code
 • Krachtig zoeken en vervangen, ook over het gehele project, optioneel met reguliere expressies
 • Integratie met testen van eenheden
 • Hulpmiddel voor tonen van te filteren problemen, die alle problemen toont (fouten in syntaxis en semantiek, TODO's, etc.)
 • Grafische ondersteuning van debugger (C/C++ en Python, PHP via een extra plug-in)
 • Formatteer ondersteuning van code (verschillende voorgedefinieerde voor C/C++ en Python, evenals aangepaste formatteerscripts)
 • Bestand- en projectsjablonen (extra sjablonen kunnen gedownload worden of geïnstalleerd)
 • Kan bijna elk bestandstype bekijken als een tabblad / document in de IDE via KParts (bijv. een PDF)
 • Weergave met hulpmiddel console
 • Ondersteunt voor extern script
 • Invoermethode compatibel met vim